जनता जागौं अभियानका लागि अपील (जानकारीका लागि) #जनताजागौं

मूलुकमा व्याप्त हरेक खालका विभेद र व्यथितिको अन्त्यका लागि जनता जाग्न जरुरी छ । #जनताजागौं ।

0
974
मूलुकमा व्याप्त हरेक खालका विभेद र व्यथितिको अन्त्यका लागि जनता जाग्न जरुरी छ । #जनताजागौं ।